potom, poté

then, after that, (poté) (form.) thereafter

Ukliď a potom můžeš jít ven.
Tidy up and then you can go out.
ˈtaɪdɪ ʌp ænd ðεn juː kən gəʊ aʊt
Krátce potom...
Shortly afterwards..., Shortly after that...
ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftəwədzˌ ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftə ðæt
A co potom?
And then what?
ænd ðεn wɒt?
Až potom!
Later., Not now.
ˈleɪtəˌ nɒt naʊ
Jak ti potom máme věřit?
How could we trust you then?
haʊ kʊd wiː trʌst juː ðεn?