koupit

co za co buy sth for sth, (form.) purchase sth

Kde se to dá koupit?
Where can I buy it?
wεə kən aɪ baɪ ɪt?
Něco jsem ti koupil.
I've bought you something.
aɪv bɔːt juː ˈsʌmθɪŋ
Koupil to levně/draho.
He bought it cheap(ly)/dear.
hɪ bɔːt ɪt tʃiːp(lɪ)/dɪə
Koupil bys mi něco k svačině?
Would you buy me a snack?
wʊd juː baɪ miː ə snæk?
Koupím si nové kolo.
I'll buy myself a new bike., I'll get myself a new bike.
aɪl baɪ maɪˈsεlf ə njuː baɪkˌ aɪl gεt maɪˈsεlf ə njuː baɪk
Potřebuji si něco koupit.
I need to do some shopping.
aɪ niːd tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Dá se to koupit přes internet?
Can it be bought on the Internet?
kən ɪt biː bɔːt ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt?
Koupíš to za babku.
You can buy it for a song.
juː kən baɪ ɪt fɔː ə sɒŋ
(slang.) Koupil to. (dostal zásah)
He caught it., He got hit.
hɪ kɔːt ɪtˌ hɪ gɒt hɪt
Jak jsem koupil, tak prodávám.
I tell you what I've been told.
aɪ tεl juː wɒt aɪv bɪn təʊld
koupit zajíce v pytli
buy a pig in a poke
baɪ ə pɪg ɪn ə pəʊk