včas

in time, (přesně načas) on time, (zavčasu) in good time

Buď tam včas.
Be there in time!
biː ðεə ɪn taɪm!
Vlaky musejí jezdit včas.
The trains must run on time.
ðə treɪnz mʌst rʌn ɒn taɪm
Upozornili nás včas.
We were notified in time.
wiː wɜː ˈnəʊtɪˌfaɪd ɪn taɪm
Přišli jste právě včas.
You've come just in time.
juːv kʌm dʒʌst ɪn taɪm