odkud

where ... from, (z určitého místa) from where, (se záporem) nowhere

Odkud jste?
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Odkud voláš?
Where are you calling from?
wεə ɑː juː ˈkɔːlɪŋ frɒm?
Neměla odkud zavolat.
She had no place to call from.
ʃɪ hæd nəʊ pleɪs tə kɔːl frɒm
kdoví odkud
from God knows where
frɒm gɒd nəʊz wεə