přát si

co wish (for) sth, (form.) desire, (chtít) co want

Co si přejete?, Přejete si? (v obchodě ap.)
Can/May I help you?
kən/meɪ aɪ hεlp juː?
Co si přejete k pití? (v restauraci)
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Přál bych si...
I would like (to)...
aɪ wʊd laɪk (tə)
Jak si přejete.
As you wish., As you please.
əz juː wɪʃˌ əz juː pliːz
Přeje si zůstat v anonymitě.
He wishes to remain anonymous.
hɪ wɪʃɪz tə rɪˈmeɪn əˈnɒnɪməs
Co víc si může člověk přát?
What more can one ask for?
wɒt mɔː kən wʌn ɑːsk fɔː?
Co si přeješ? (dostat ap.)
What do you wish for?
wɒt dʊ juː wɪʃ fɔː?
Přál bych si, abys tady byla.
I wish you were here.
aɪ wɪʃ juː wɜː hɪə
Přála si, aby odešel.
She wished he would leave.
ʃɪ wɪʃt hɪ wʊd liːv
To si ani nepřej vědět.
Oh, you don't wanna know!
əʊˌ juː dəʊnt ˈwɒnə nəʊ!
Něco si přej!
Make a wish!
meɪk ə wɪʃ!
Nepřej si mě, jestli...
You'll catch it if...
juːl kætʃ ɪt ɪf