vzhůru

up, (směrem nahoru) upward(s), (do kopce) uphill

být vzhůru (vzbuzený)
be awake
biː əˈweɪk
Už jsi vzhůru? (vzbuzený)
Are you awake?
ɑː juː əˈweɪk?
Už jsi vzhůru? (venku z postele)
Are you up?
ɑː juː ʌp?
Byli/Zůstali jsme dlouho vzhůru.
We were/sat/stayed up late.
wiː wɜː/sæt/steɪd ʌp leɪt
Ruce vzhůru!
Hands up!, (hovor.) Stick them up!
hænz ʌp!ˌ stɪk ðəm ʌp!
Hlavu vzhůru!
Cheer up!, Keep your head up!, Keep your pecker up!
tʃɪə ʌp!ˌ kiːp jɔː hεd ʌp!ˌ kiːp jɔː ˈpεkə ʌp!
vzhůru nohama
upside down, bottom-up
ˈʌpˌsaɪd daʊnˌ ˈbɒtəmʌp