základ

basis, base, (i stavby) foundation(s)

základy čeho (oboru ap.)
basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth
ˈbeɪsɪksˌ ˈruːdɪməntsˌ ˌfʌndəˈmεntlzˌ ðiː ˌeɪbiːˈsiː
na základě čeho
on the basis of sth, on (the grounds of) sth
ɒn ðə ˈbeɪsɪsˌ ɒn (ðə graʊndz əv)
na základě čeho (z důvodu)
on the ground(s) of sth
ɒn ðə graʊnd(εs)
Umím jen základy toho jazyka.
I only know the basics/rudiments of the language.
aɪ ˈəʊnlɪ nəʊ ðə ˈbeɪsɪks/ˈruːdɪmənts əv ðə ˈlæŋgwɪdʒ
Položil základy moderní genetiky.
He laid the foundations of modern genetics.
hɪ leɪd ðə faʊnˈdeɪʃənz əv ˈmɒdən dʒɪˈnεtɪks
Celý areál vyhořel do základů.
The whole site was burnt to the ground.
ðə həʊl saɪt wɒz bɜːnt tə ðə graʊnd