letět

fly

Zítra letíme na dovolenou.
We're flying on holiday tomorrow.
wɪə ˈflaɪɪŋ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ təˈmɒrəʊ
Už jsi někdy letěl letadlem?
Have you ever been on a plane?
hæv juː ˈεvə bɪn ɒn ə pleɪn?
Kdy ti to letí?
When is your flight?, When does your plane leave?
wεn ɪz jɔː flaɪt?ˌ wεn dʌz jɔː pleɪn liːv?
Ten čas tak letí!
How time flies!
haʊ taɪm flaɪz!
Musím už letět. (jít)
I must fly now.
aɪ mʌst flaɪ naʊ
Už letím! (jdu ap.)
I'm coming (quickly).
aɪm ˈkʌmɪŋ (ˈkwɪklɪ)
To teď letí. (je to v módě)
It's in now., It's the thing now., It's all the rave now.
ɪts ɪn naʊˌ ɪts ðə θɪŋ naʊˌ ɪts ɔːl ðə reɪv naʊ
Tento styl už neletí.
This style is out (of fashion).
ðɪs staɪl ɪz aʊt (əv ˈfæʃən)
Muži prý letí na blondýnky.
Men are said to go for blondes.
mεn ɑː sεd tə gəʊ fə blɒndz
Holky na něho letí.
Girls are mad about him.
gɜːlz ɑː mæd əˈbaʊt hɪm
Asi brzo poletí. (dostane padáka)
He'll probably get fired/sacked soon.
hiːl ˈprɒbəblɪ gεt ˈfaɪəd/sækt suːn
Ten v tom pěkně lítá!
He is in deep!
hɪ ɪz ɪn diːp!