pravý

right, (skutečný) genuine, real

Vrátil se v pravý čas.
He got back at the right time.
hɪ gɒt bæk æt ðə raɪt taɪm
Pokusím se to uvést na pravou míru.
I'll try to set/put the record straight.
aɪl traɪ tə sεt/pʊt ðə ˈrεkɔːd streɪt
(iron.) To říká ten pravý!
Look who's talking!
lʊk huːz tɔːkɪŋ!
Je to (vyrobeno) z pravé kůže.
It is made of genuine leather.
ɪt ɪz meɪd əv ˈdʒεnjʊɪn ˈlεðə
Je to pravý Američan.
He's a real American.
hiːz ə ˈrɪəl əˈmεrɪkən
Ukázal svou pravou tvář.
He showed his true colours.
hɪ ʃəʊd hɪz truː ˈkʌləz
v pravé poledne
at high noon
æt haɪ nuːn
pravý opak
the reverse, exact/direct/the very opposite
ðə rɪˈvɜːsˌ ɪgˈzækt/dɪˈrεkt/ðə ˈvεrɪ ˈɒpəzɪt
nazývat věci pravým jménem
call a spade a spade
kɔːl ə speɪd ə speɪd
být pravou rukou koho
be sb's right-hand man
biː raɪthænd mæn