prohrát

lose sth to sb, be defeated/beaten by sb, (v hazardu též) gamble away sth

Prohrál jsem dvě stě eur.
I lost two hundred euros.
aɪ lɒst tuː ˈhʌndrəd ˈjʊərəʊz
Kdo prohraje, nedostane nic.
The loser gets nothing.
ðə ˈluːzə gεts ˈnʌθɪŋ
Prohráli jsme o dva góly.
We lost by two goals.
wiː lɒst baɪ tuː gəʊlz
Prohráli s Dánskem 4:2.
They lost to Denmark 4-2.
ðeɪ lɒst tə ˈdεnmɑːk ˈfɔːˌtuːˈtuː
Bojujeme předem prohranou bitvu.
We are fighting a losing battle.
wiː ɑː faɪtɪŋ ə ˈluːzɪŋ ˈbætl