podobně

similarly, likewise, in a similar way

Byly podobně oblečené.
They were similarly dressed.
ðeɪ wɜː ˈsɪmɪləlɪ drεst
Vypadají podobně.
They look similar.
ðeɪ lʊk ˈsɪmɪlə
a podobně
and the like
ænd ðə laɪk