dodržovat

abide by sth, (pravidla ap.) observe, (řídit se) follow sth

Dodržujte prosím pravidla.
Please observe the rules., Please abide by the rules.
pliːz əbˈzɜːv ðə ruːlzˌ pliːz əˈbaɪd baɪ ðə ruːlz
Musíte dodržovat rychlost.
You must observe the speed limit., You must do the speed limit.
juː mʌst əbˈzɜːv ðə spiːd ˈlɪmɪtˌ juː mʌst dʊ ðə spiːd ˈlɪmɪt
Nedodržují rychlost. (při řízení)
They are speeding.
ðeɪ ɑː spiːdɪŋ
Zákony se musí dodržovat.
The law must be obeyed.
ðə lɔː mʌst biː əˈbeɪd
Musíme dodržovat rozvrh.
We must keep to the schedule., We must stick to the schedule.
wiː mʌst kiːp tə ðə ˈʃεdjuːlˌ wiː mʌst stɪk tə ðə ˈʃεdjuːl