peníze

money

Máš dost peněz?
Do you have enough money?
dʊ juː hæv ɪˈnʌf ˈmʌnɪ?
Jsem úplně bez peněz.
I'm broke.
aɪm brəʊk
To muselo stát spoustu peněz.
It must have cost a lot of money.
ɪt mʌst hæv kɒst ə lɒt əv ˈmʌnɪ
To jsou vyhozené peníze.
It is wasted money., It's a waste of money.
ɪt ɪz ˈweɪstɪd ˈmʌnɪˌ ɪts ə weɪst əv ˈmʌnɪ
Peníze nehrají roli.
Money is no object.
ˈmʌnɪ ɪz nəʊ ˈɒbdʒɪkt
Ten má peněz jak želez.
He has money to burn., He's rolling in it.
hɪ hæz ˈmʌnɪ tə bɜːnˌ hiːz ˈrəʊlɪŋ ɪn ɪt
Leze to do peněz.
It costs (a lot of) money.
ɪt kɒsts (ə lɒt əv) ˈmʌnɪ
Bez peněz do hospody nelez.
No money, no funny.
nəʊ ˈmʌnɪˌ nəʊ ˈfʌnɪ
Čas jsou peníze.
Time is money.
taɪm ɪz ˈmʌnɪ
Peníze hýbou světem.
Money makes the world go round., Money talks.
ˈmʌnɪ meɪks ðə wɜːld gəʊ raʊndˌ ˈmʌnɪ tɔːks
snadno vydělané peníze
easy money
ˈiːzɪ ˈmʌnɪ