pár

pair, (partnerský ap.) couple, (několik) a few, a couple of

Koupila si dva páry bot.
She has bought two pairs of shoes.
ʃɪ hæz bɔːt tuː pεəz əv ʃuːz
Je to pěkný pár.
They are a lovely couple.
ðeɪ ɑː ə ˈlʌvlɪ ˈkʌpl
Vzal jsem si pár dní volno.
I took a couple of days off.
aɪ tʊk ə ˈkʌpl əv deɪz ɒf
Budu zpátky za pár minut.
I'll be back in a few minutes.
aɪl biː bæk ɪn ə fjuː ˈmɪnɪts
Je to už (pěkných) pár let.
It's been a number of years.
ɪts bɪn ə ˈnʌmbə əv jɪəz
Trvalo mi to pěkných pár dní.
It took me quite a few days.
ɪt tʊk miː kwaɪt ə fjuː deɪz
Dostal/Koupil jsem to za pár korun.
I got/bought it dirt cheap.
aɪ gɒt/bɔːt ɪt dɜːt tʃiːp
Řekněte k tomu pár slov.
Say a word or two about it.
seɪ ə wɜːd ɔː tuː əˈbaʊt ɪt
Má to (už) za pár.
He's a short-timer.
hiːz ə ˈʃɔːtˌtaɪmə