lze

udělat co it is possible to do sth, sth can be done

Lze to zvládnout/udělat.
It can be done., It's doable.
ɪt kən biː dʌnˌ ɪts ˈduːəbl
Lze se na něj spolehnout?
Can he be relied on?
kən hɪ biː rɪˈlaɪd ɒn?
To nelze...
It is impossible to...
ɪt ɪz ɪmˈpɒsəbl tə
Nelze jinak.
There is no other way.
ðεə ɪz nəʊ ˈʌðə weɪ
Nelze než souhlasit.
I/One can't but agree.
aɪ/wʌn kɑːnt bət əˈgriː