jediný

(the) only, (výhradní ap.) sole, (zdůraznění) single

Jediný, kdo přišel...
The only one who came...
ðiː ˈəʊnlɪ wʌn huː keɪm
Jediné, co můžeš udělat...
The only thing you can do...
ðiː ˈəʊnlɪ θɪŋ juː kən dʊ
Vše se to stalo během jediného dne.
It all happened in a single day.
ɪt ɔːl ˈhæpnd ɪn ə ˈsɪŋgl deɪ
Nebyl jsem zdaleka jediný.
I was far from alone., I wasn't the only one.
aɪ wɒz fɑː frɒm əˈləʊnˌ aɪ ˈwɒznt ðiː ˈəʊnlɪ wʌn
ani jeden jediný
not a single one
nɒt ə ˈsɪŋgl wʌn
jedině
only
ˈəʊnlɪ
jedině že by...
only in case that ..., unless ...
ˈəʊnlɪ ɪn keɪs ðætˌ ʌnˈlεs
jedině pod podmínkou, že...
only on condition that...
ˈəʊnlɪ ɒn kənˈdɪʃən ðæt