zlý

bad, (povahou též) evil, (v chování ap.) mean

To je zlé!
That's bad!
ðæts bæd!
Není to tak zlé.
It's not so/that bad.
ɪts nɒt səʊ/ðæt bæd
Byl na mě zlý.
He was (being) mean to me.
hɪ wɒz (ˈbiːɪŋ) miːn tə miː
Nic ve zlém, (ale)...
No offence, (but)...
nəʊ əˈfεnsˌ (bət)
To je snad zlý sen!
What a nightmare!, I can't believe this!
wɒt ə ˈnaɪtˌmεə!ˌ aɪ kɑːnt bɪˈliːv ðɪs!