vybrat

choose, pick, select

Vyber si.
Take your pick., Make a choice.
teɪk jɔː pɪkˌ meɪk ə tʃɔɪs
Můžeš si (sám) vybrat.
You are free to choose.
juː ɑː friː tə tʃuːz
Dobře sis vybral.
You've made a good choice.
juːv meɪd ə gʊd tʃɔɪs
Vybrali jste si?, Máte vybráno?
Have you chosen?
hæv juː ˈtʃəʊzn?
Ještě jsme si nevybrali.
We haven't chosen yet.
wiː ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
Vyberu peníze z bankomatu.
I'm going to withdraw cash from ATM.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə wɪðˈdrɔː kæʃ frɒm ˌeɪtiːˈεm
Vybral si ten nejlevnější mobil.
He went for the cheapest cell.
hɪ wεnt fə ðə tʃiːpɪst sεl
To si nevybereš. (je to nastejno)
It is as broad as it is long.
ɪt ɪz əz brɔːd əz ɪt ɪz lɒŋ
Chtěl bych vybrat. (v bance)
I'd like to withdraw., I'd like to make a withdrawal.
aɪd laɪk tə wɪðˈdrɔːˌ aɪd laɪk tə meɪk ə wɪðˈdrɔːəl
Kolik mám vybrat? (z bankomatu)
How much should I withdraw?
haʊ mʌtʃ ʃʊd aɪ wɪðˈdrɔː?
Nemáme na vybranou.
We have no choice.
wiː hæv nəʊ tʃɔɪs
Nedal jsi mi na vybranou.
You left me no choice.
juː lεft miː nəʊ tʃɔɪs
nemít příliš na vybranou
not have much choice, be left with little choice
nɒt hæv mʌtʃ tʃɔɪsˌ biː lεft wɪθ ˈlɪtl tʃɔɪs