přijmout

co accept, (do organizace ap.) admit, (schválit) approve, (za své ap.) adopt sth

To nemohu přijmout.
I can't accept it.
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ɪt
Přijal bys to?
Would you accept it?
wʊd juː əkˈsεpt ɪt?
Přijměte prosím moji omluvu.
Please accept my apology.
pliːz əkˈsεpt maɪ əˈpɒlədʒɪ
Nepřijali naše pozvání.
They didn't accept our invitation.
ðeɪ ˈdɪdnt əkˈsεpt aʊə ˌɪnvɪˈteɪʃən
Návrh byl přijat.
The proposal was approved.
ðə prəˈpəʊzl wɒz əˈpruːvd
Přijmeme servírku. (inzerát ap.)
Waitress wanted.
ˈweɪtrɪs ˈwɒntɪd
Přijali jsme potřebná opatření.
We adopted necessary measures.
wiː əˈdɒptɪd ˈnεsəsərɪ ˈmεʒəz
Británie dosud nepřijala euro.
Britain hasn't adopted the euro yet.
ˈbrɪtn ˈhæznt əˈdɒptɪd ðə ˈjʊərəʊ jεt
Byl přijat na vysokou školu.
He was admitted to university.
hɪ wɒz ədˈmɪtɪd tə ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Neudělal přijímací zkoušky.
He didn't pass the entrance exam.
hɪ ˈdɪdnt pɑːs ðiː ˈεntrəns ɪgˈzæm