vypadnout

1(zub ap.) fall out, co komu (upustit ap.) drop sth, (být vynechán) be left out/off

Vypadla mu peněženka.
He dropped his wallet.
hɪ drɒpt hɪz ˈwɒlɪt
Nevypadni! (z okna ap.)
Don't fall out!
dəʊnt fɔːl aʊt!
Vypadaly mu všechny vlasy.
He lost all his hair., All his hair fell out.
hɪ lɒst ɔːl hɪz hεəˌ ɔːl hɪz hεə fεl aʊt
Vypadl mu zub.
His tooth fell out.
hɪz tuːθ fεl aʊt
Trochu vypadl ze cviku.
He's a bit rusty., He's a bit out of practice.
hiːz ə bɪt ˈrʌstɪˌ hiːz ə bɪt aʊt əv ˈpræktɪs
... jen abych nevypadl ze cviku.
... just to keep my hand in.
... dʒʌst tə kiːp maɪ hænd ɪn
Jeho jméno mi úplně vypadlo.
His name completely slipped my mind.
hɪz neɪm kəmˈpliːtlɪ slɪpt maɪ maɪnd
Jako by otci z oka vypadl.
He is the spitting image of his father.
hɪ ɪz ðə spɪtɪŋ ˈɪmɪdʒ əv hɪz ˈfɑːðə

2(odejít) get out/off, (rozkaz) clear off/away, (vulg.) piss/fuck off

Vypadni!
Get out!, Clear off!, Shove off!, Beat it!
gεt aʊt!ˌ klɪə ɒf!ˌ ʃʌv ɒf!ˌ biːt ɪt!
Vypadni z mého pokoje.
Get out of my room.
gεt aʊt əv maɪ ruːm
Dneska potřebuji vypadnout dřív.
I need to get out earlier today.
aɪ niːd tə gεt aʊt ˈɜːlɪə təˈdeɪ
Vypadneme odsud!
Let's get (the hell) out of here!
lεts gεt (ðə hεl) aʊt əv hɪə!
Vypadl proud.
The power went out., There was a power cut/failure.
ðə ˈpaʊə wεnt aʊtˌ ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt/ˈfeɪljə
Vypadl proud. (teď nejde)
The power is out., The power is down.
ðə ˈpaʊə ɪz aʊtˌ ðə ˈpaʊə ɪz daʊn
Náš tým vypadl ve čtvrtfinále s...
Our team was eliminated in the quarterfinals by...
aʊə tiːm wɒz ɪˈlɪmɪˌneɪtɪd ɪn ðə ˈkwɔːtəˌfaɪnlz baɪ