sloužit

1(posluhovat) komu serve sb, (mít službu) be on duty, (bohoslužbu) celebrate

Dnes celý den slouží.
He is on duty the whole day today.
hɪ ɪz ɒn ˈdjuːtɪ ðə həʊl deɪ təˈdeɪ
Za války sloužil u námořnictva.
During the war he served in the navy.
ˈdjʊərɪŋ ðə wɔː hɪ sɜːvd ɪn ðə ˈneɪvɪ
Papež bude sloužit mši.
The pope will celebrate mass.
ðə pəʊp wɪl ˈsεlɪˌbreɪt mæs

2(mít funkci) jako co, k čemu serve as/for, be used as/for, (fungovat) work (well)

K čemu to slouží?
What does it serve for?
wɒt dʌz ɪt sɜːv fɔː?
Místnost slouží jako sklad.
The room serves as a store.
ðə ruːm sɜːvz əz ə stɔː
Starý stroj ještě slouží.
The old machine still works.
ðiː əʊld məˈʃiːn stɪl wɜːks
Paměť už mi neslouží.
My memory is failing me.
maɪ ˈmεmərɪ ɪz ˈfeɪlɪŋ miː
Ať slouží. (při kýchnutí)
Bless you.
blεs juː