vzpomínat (si)

na koho/co remember, recall sb/sth, (vracet se v mysli) think back to/on sth

Vzpomínáte si na mě?
Do you remember me?
dʊ juː rɪˈmεmbə miː?
Nevzpomínám si na něj.
I don't remember him.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə hɪm
Nevzpomínám si.
I can't/don't remember.
aɪ kɑːnt/dəʊnt rɪˈmεmbə
Pokud si vzpomínám...
As far as I remember...
əz fɑː əz aɪ rɪˈmεmbə
Už si vzpomínám!
Now I remember!
naʊ aɪ rɪˈmεmbə!