možnost

possibility, (příležitost) opportunity, (na výběr) option

Neměl jsem možnost...
I didn't have the opportunity to...
aɪ ˈdɪdnt hæv ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ tə
Využij možnost(i)...
Use the opportunity to...
juːz ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ tə
Jsou dvě možnosti. (jak to udělat)
There are two ways about it.
ðεə ɑː tuː ˈweɪz əˈbaʊt ɪt
Nebyla jiná možnost.
There was no other way., We had no other choice.
ðεə wɒz nəʊ ˈʌðə weɪˌ wiː hæd nəʊ ˈʌðə tʃɔɪs
... hned jak budete mít možnost.
... at your earliest convenience.
... æt jɔː ˈɜːlɪəst kənˈviːnɪəns
... až jako poslední možnost.
... as a last resort., ... as a last option.
... əz ə lɑːst rɪˈzɔːtˌ ... əz ə lɑːst ˈɒpʃən
Dostal jsem možnost (si) to vyzkoušet.
I got the opportunity to try it (out).
aɪ gɒt ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ tə traɪ ɪt (aʊt)
Je reálná možnost...
There is a definite possibility...
ðεə ɪz ə ˈdεfɪnɪtˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ
To je nad naše možnosti.
That is beyond our capabilities.
ðæt ɪz bɪˈjɒnd aʊəˌkeɪpəˈbɪlɪtɪz
v rámci možností
if possible
ɪf ˈpɒsɪbl