zbytek

čeho the rest, (i mat.) remainder of sth, (malý, reziduum) residue

zbytky
remains, remnants
rɪˈmeɪnzˌ ˈrεmnənts
zbytky (jídla)
leftovers, leavings
ˈlεftˌəʊvəzˌ ˈliːvɪŋz
Zbytek uděláme příště.
We'll do the rest next time.
wiːl dʊ ðə rεst nεkst taɪm
Zbytek si nechte.
Keep the rest.
kiːp ðə rεst
Našli zbytky ohořelého vraku.
They found remains of a burnt wreckage.
ðeɪ faʊnd rɪˈmeɪnz əv ə bɜːnt ˈrεkɪdʒ
Zbytky dej psovi.
Give the scraps/leftovers to the dog.
gɪv ðə skræps/ˈlεftˌəʊvəz tə ðə dɒg
po zbytek života
for the rest/remainder of one's life
fə ðə rεst/rɪˈmeɪndə əv laɪf