hodina

hour, (při určování času) o'clock, (vyučovací) class, (lekce) lesson

Kolik je hodin?
What time is it?, What's the time?
wɒt taɪm ɪz ɪt?ˌ wɒts ðə taɪm?
Nevíš, kolik je hodin?
Have you got the time?
hæv juː gɒt ðə taɪm?
Je deset hodin dopoledne/večer.
It's ten (o'clock) a.m./p.m..
ɪts tεn (əˈklɒk) ˌeɪˈεm/ˌpiːˈεm
V kolik hodin přijde?
What time will he come?
wɒt taɪm wɪl hɪ kʌm?
Kolik to stojí na hodinu?
How much is it per/an hour?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə/ən aʊə?
Jsem placený od hodiny.
I am paid by the hour.
aɪ əm peɪd baɪ ðiː aʊə
Je to asi hodina chůze.
It's about an hour's walk.
ɪts əˈbaʊt ən aʊəz wɔːk
Jeli jsme rychlostí 80 km za hodinu.
We travelled at 80 km per hour.
wiː ˈtrævəld æt ˈeɪtɪ ˈkɪləˌmiːtəz pə aʊə
Četl jsem (si) to v hodině. (při vyučování)
I read it in class.
aɪ rεd ɪt ɪn klɑːs
Máme teď hodinu dějepisu.
We have a history class now.
wiː hæv ə ˈhɪstrɪ klɑːs naʊ
Dává/Chodí na hodiny angličtiny.
She gives/takes English lessons.
ʃɪ ˈgɪvz/teɪks ˈɪŋglɪʃ ˈlεsnz
Mají otevřeno 24 hodin denně.
They are open 24 hours a day/round the clock.
ðeɪ ɑː ˈəʊpn ˈtwεntɪˌfɔː aʊəz ə deɪ/raʊnd ðə klɒk
za půl/čtvrt hodiny
in half an/quarter of an hour
ɪn hɑːf ən/ˈkwɔːtə əv ən aʊə
hodina a půl
an hour and a half
ən aʊə ænd ə hɑːf
tři čtvrtě hodiny
three quarters of an hour
θriː ˈkwɔːtəz əv ən aʊə
v úředních hodinách
in the office/the business hours
ɪn ðiː ˈɒfɪs/ðə ˈbɪznɪs aʊəz
po zavírací hodině
after closing time
ˈɑːftə ˈkləʊzɪŋ taɪm
návštěvní hodiny
visiting hours
ˈvɪzɪtɪŋ aʊəz
mimo ordinační hodiny
outside surgery hours
ˌaʊtˈsaɪd ˈsɜːdʒərɪ aʊəz
dopolední/ranní hodiny
morning hours
ˈmɔːnɪŋ aʊəz
pozdní noční hodina
late night hour
leɪt naɪt aʊə