včetně

čeho including sth, inclusive of sth, sth included

Všechny ceny jsou včetně DPH.
All prices are inclusive of VAT.
ɔːl praɪsɪz ɑː ɪnˈkluːsɪv əv væt
Celá Evropa, včetně Británie, ...
All of Europe, Britain included, ...
ɔːl əv ˈjʊərəpˌ ˈbrɪtn ɪnˈkluːdɪdˌ
od pondělí do pátku včetně
from Monday to Friday inclusive, (AmE) Monday through Friday
frɒm ˈmʌndeɪ tə ˈfraɪdeɪ ɪnˈkluːsɪvˌ ˈmʌndeɪ θruː ˈfraɪdeɪ
děti od 5 do 16 let včetně
children from 5 to 16 inclusive
ˈtʃɪldrən frɒm faɪv tə ˌsɪksˈtiːn ɪnˈkluːsɪv
cena včetně všech poplatků (dovolené ap.)
all-inclusive price
ɔːlɪnˈkluːsɪv praɪs