vyjít

1(ven ap.) come out, (odejít z) leave, (vyrazit) set out

Vyšel jsem z domu v osm ráno.
I left home at eight a.m., I went out of the house at eight a.m.
aɪ lεft həʊm æt eɪt ˌeɪˈεmˌ aɪ wεnt aʊt əv ðə haʊs æt eɪt ˌeɪˈεm
Vyšli jsme si na procházku.
We went for a walk.
wiː wεnt fɔː ə wɔːk
Vyjděte nahoru po schodech.
Go up the stairs.
gəʊ ʌp ðə stεəz
Už jsi vyšel školu/ze školy? (dostudoval)
Have you finished school (yet)?
hæv juː ˈfɪnɪʃt skuːl (jεt)?
Vyšlo najevo, že...
It emerged that..., It turned out that...
ɪt ɪˈmɜːdʒd ðætˌ ɪt tɜːnd aʊt ðæt
Album vyjde příští měsíc.
The album is coming out next month.
ðiː ˈælbəm ɪz ˈkʌmɪŋ aʊt nεkst mʌnθ
Vyšel jsem ze cviku/z formy.
I'm out of practice., I'm a little rusty.
aɪm aʊt əv ˈpræktɪsˌ aɪm ə ˈlɪtl ˈrʌstɪ
To už vyšlo z módy.
It's gone out (of fashion)
ɪts gɒn aʊt (əv ˈfæʃən)
Slunce už vyšlo.
The sun is up., The sun has risen.
ðə sʌn ɪz ʌpˌ ðə sʌn hæz ˈrɪzn
Vyšel nám vstříc.
He was very forthcoming.
hɪ wɒz ˈvεrɪ ˌfɔːθˈkʌmɪŋ

2(dopadnout) jak work/turn out, (dobře) come off, s kým get along with sb

Tohle nevyjde.
This won't work (out).
ðɪs wəʊnt wɜːk (aʊt)
Vyšlo to dobře.
It turned out well.
ɪt tɜːnd aʊt wεl
Nevyšlo to.
It failed., It went wrong., It went awry.
ɪt feɪldˌ ɪt wεnt rɒŋˌ ɪt wεnt əˈraɪ
Nevyšlo to podle mých představ.
It didn't work out as planned.
ɪt ˈdɪdnt wɜːk aʊt əz ˈplænd
Fotky vyšly pěkně.
The photos came out well.
ðə ˈfəʊtəʊz keɪm aʊt wεl
Boty vyjdou na tisícovku.
The shoes cost a thousand.
ðə ʃuːz kɒst ə ˈθaʊzənd
To vyjde na stejno.
It is as broad as it is long., It amounts to the same thing.
ɪt ɪz əz brɔːd əz ɪt ɪz lɒŋˌ ɪt əˈmaʊnts tə ðə seɪm θɪŋ
Vyšlo na mě nejhorší místo.
I ended up with the worst seat.
aɪ εndɪd ʌp wɪθ ðə wɜːst siːt
Snaž se s ním vyjít.
Try to get along with him.
traɪ tə gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm
Není snadné s ním vyjít.
He is a difficult person to get on with.
hɪ ɪz ə ˈdɪfɪklt ˈpɜːsn tə gεt ɒn wɪθ
Nevyjde mi na to čas.
I won't have enough time for it.
aɪ wəʊnt hæv ɪˈnʌf taɪm fə ɪt
Přijdu, pokud mi to vyjde. (časově)
I'll come, time permitting.
aɪl kʌmˌ taɪm pəˈmɪtɪŋ
Jen taktak vyjdeme s příjmem.
We hardly make (both) ends meet.
wiː ˈhɑːdlɪ meɪk (bəʊθ) εndz miːt