zbavit se

koho/čeho get rid of sb/sth, rid osf of sb/sth, (odpadu ap.) čeho dispose of sth

Zbavil jsem se jí.
I got rid of her.
aɪ gɒt rɪd əv hə
Zbavil se dluhů.
He got rid of debt.
hɪ gɒt rɪd əv dεt
Nedokáže se zbavit strachu.
He can't get rid of (the) fear.
hɪ kɑːnt gεt rɪd əv (ðə) fɪə
Zbavíme se toho. (nechtěného)
We'll get rid of it., We'll ditch it.
wiːl gεt rɪd əv ɪtˌ wiːl dɪtʃ ɪt