nastavit

1(do jisté polohy) place, (ruku ap.) hold out sth

Nastav ruku.
Hold out your hand.
həʊld aʊt jɔː hænd
Nastav ruku. (dlaň)
Open your hand.
ˈəʊpn jɔː hænd
Nastavil mi nohu!
He tripped me up (with his foot).
hɪ trɪpt miː ʌp (wɪθ hɪz fʊt)
Nastavil jsem sklenici, aby mi dolila.
I held out my glass for a refill.
aɪ hεld aʊt maɪ glɑːs fɔː ə ˈriːfɪl

2(hodnoty ap.) co set, (seřídit) adjust sth

Nastavte hlasitost na maximum.
Set the volume to the maximum.
sεt ðə ˈvɒljuːm tə ðə ˈmæksɪməm
Nastavil jsem budík na půl osmou.
I've set the alarm clock for seven thirty.
aɪv sεt ðiː əˈlɑːm klɒk fə ˈsεvn ˈθɜːtɪ