vycházet

come out, (dobře ap.) turn out/go well

Nevycházej z domu!
Don't leave the house!
dəʊnt liːv ðə haʊs!
Slunce už vychází.
The sun is rising.
ðə sʌn ɪz ˈraɪzɪŋ
Tento časopis vychází každý týden.
This magazine comes out every week.
ðɪs ˌmægəˈziːn kʌmz aʊt ˈεvrɪ wiːk
Studie vychází z údajů...
The study is based on data...
ðə ˈstʌdɪ ɪz beɪst ɒn ˈdeɪtə
Vycházíš s ním dobře?
Do you get on well with him?
dʊ juː gεt ɒn wεl wɪθ hɪm?
Já nevycházím z údivu.
I'm staggered!, I'm lost for words!
aɪm ˈstægəd!ˌ aɪm lɒst fə wɜːdz!
Letos vychází Štědrý den na neděli.
Christmas Eve falls on Sunday this year.
ˈkrɪsməs iːv fɔːlz ɒn ˈsʌndeɪ ðɪs jɪə
Všechno mi (teď) vychází.
Everything is going my way., Everything is going right for me.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ maɪ weɪˌ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ raɪt fə miː
Nic mi nevychází. (v životě ap.)
Nothing goes right for me., Nothing works out for me.
ˈnʌθɪŋ gəʊz raɪt fə miːˌ ˈnʌθɪŋ wɜːks aʊt fə miː