blázen

madman, (tom)fool

Je to naprostý blázen.
He is barking mad.
hɪ ɪz ˈbɑːkɪŋ mæd
Nebuď blázen.
Don't be a fool.
dəʊnt biː ə fuːl
Byl by blázen, kdyby tam znovu chodil.
He would be mad/a fool to go there again.
hɪ wʊd biː mæd/ə fuːl tə gəʊ ðεə əˈgεn
To jsem blázen!
I'm puzzled., I just don't get it.
aɪm ˈpʌzldˌ aɪ dʒʌst dəʊnt gεt ɪt
Bolí to jako blázen.
It hurts like/as hell.
ɪt hɜːts laɪk/əz hεl
Je do ní blázen.
He's crazy about her.
hiːz ˈkreɪzɪ əˈbaʊt hə
být blázen do čeho
be crazy about sth, be mad about sth
biː ˈkreɪzɪˌ biː mæd
dělat ze sebe blázna
play the fool
pleɪ ðə fuːl