tušení

feeling, (hovor.) hunch, (povědomí) idea

Měl jsem takové tušení, že...
I had a hunch that...
aɪ hæd ə hʌntʃ ðæt
Nemám nejmenší tušení.
I haven't the faintest idea., I haven't the slightest idea.
aɪ ˈhævnt ðə ˈfeɪntɪst aɪˈdɪəˌ aɪ ˈhævnt ðə ˈslaɪtɪst aɪˈdɪə
zlé/neblahé tušení
nasty/sinking feeling, foreboding, premonition
ˈnɑːstɪ/ˈsɪŋkɪŋ ˈfiːlɪŋˌ fɔːˈbəʊdɪŋˌ ˌprεməˈnɪʃən