uvěřit

komu/čemu (come to) believe sb/sth, credit sth, (důvěřovat) trust

To ti neuvěří.
He won't believe you.
hɪ wəʊnt bɪˈliːv juː
Tomu nemohu uvěřit.
I can't believe it.
aɪ kɑːnt bɪˈliːv ɪt
Lze jen těžko/stěží uvěřit...
It's hard to believe...
ɪts hɑːd tə bɪˈliːv
Málem bych ti to byl uvěřil.
You could've fooled me.
juː ˈkʊdəv fuːld miː
Uvěřil tomu. (nechat se napálit)
He fell for it., He swallowed it.
hɪ fεl fɔː ɪtˌ hɪ ˈswɒləʊd ɪt