popsat

koho/co describe, (umělecky) depict sb/sth, (psaním pokrýt) co write all over sth

Jak bys to popsal?
How would you describe it?
haʊ wʊd juː dɪˈskraɪb ɪt?
Popíšu vám to.
I'm going to describe it to you.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə dɪˈskraɪb ɪt tə juː
Popiš to podrobněji.
Describe it in more detail.
dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl
To se ani nedá popsat.
It defies description.
ɪt dɪˈfaɪz dɪˈskrɪpʃən
nepopsaný list papíru
blank sheet of paper
blæŋk ʃiːt əv ˈpeɪpə