sebe

oneself

Podívej se na sebe!
Look at yourself.
lʊk æt jɔːˈsεlf
Nemám to teď u sebe/při sobě.
I don't have it on/with me right now.
aɪ dəʊnt hæv ɪt ɒn/wɪθ miː raɪt naʊ
Udělám to u sebe (doma).
I'll do it at my place.
aɪl dʊ ɪt æt maɪ pleɪs
Stáli těsně u sebe.
They were standing close together.
ðeɪ wɜː ˈstændɪŋ kləʊs təˈgεðə
Od sebe. (nápis na dveřích)
Push.
pʊʃ
Starej se (sám) o sebe! (neotravuj)
Mind your own business!
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs!
Vzali/Přijali mě mezi sebe.
They accepted me., They let me join in.
ðeɪ əkˈsεptɪd miːˌ ðeɪ lεt miː dʒɔɪn ɪn
Rozhodl se sám od sebe.
He decided of his own accord.
hɪ dɪˈsaɪdɪd əv hɪz əʊn əˈkɔːd
Byl úplně bez sebe. (zuřil ap.)
He was beside himself.
hɪ wɒz bɪˈsaɪd hɪmˈsεlf
daleko/dále od sebe (části ap.)
far/further apart
fɑː/ˈfɜːðə əˈpɑːt