důležitý

important, (významný) significant, (s daným související) relevant

Tamto není (tak) důležité.
That is not (so) important.
ðæt ɪz nɒt (səʊ) ɪmˈpɔːtnt
Tohle je mnohem důležitější než...
This is much more important than...
ðɪs ɪz mʌtʃ mɔː ɪmˈpɔːtnt ðæn
Nejdůležitější je...
The most important thing is...
ðə məʊst ɪmˈpɔːtnt θɪŋ ɪz
To je pro ně velmi důležité.
That is of great importance to them.
ðæt ɪz əv greɪt ɪmˈpɔːtns tə ðəm
Důležitě prohlašoval...
He declared grandly...
hɪ dɪˈklεəd ˈgrændlɪ
Dělá se důležitým., Chová se důležitě.
He's putting on airs.
hiːz ˈpʌtɪŋ ɒn εəz
(iron.) pan Důležitý
cock of the walk
kɒk əv ðə wɔːk