hrát si

na co, s čím play at/with sth, (pohrávat si) toy with sth, (předstírat) pretend

Hrají si na vojáky.
They play at soldiers.
ðeɪ pleɪ æt ˈsəʊldʒəz
Nehraj si se mnou!
Don't mess with me!
dəʊnt mεs wɪθ miː!
Na co si to hraješ?
What are you playing at?
wɒt ɑː juː pleɪŋ æt?
Už si s tím raději nehraj. (nevrtej do toho)
You better stop fiddling with it!
juː ˈbεtə stɒp ˈfɪdlɪŋ wɪθ ɪt!
Pořád si na něco hraje.
He keeps pretending.
hɪ kiːps prɪˈtεndɪŋ
hrát (si) na schovávanou
play hide-and-seek
pleɪ ˈhaɪdˌəndˌsiːk