okrást

koho o co rob sb of sth, steal sth from sb, (vzít na hůl) rip sb off

Okradli mě!
I've been robbed!
aɪv bɪn ˈrɒbd!
Taxikář nás okradl. (ošidil)
The cab driver ripped us off!
ðə kæb ˈdraɪvə rɪpt əs ɒf!
Okrádají spící cestující.
They are stealing from sleeping passengers.
ðeɪ ɑː stiːlɪŋ frɒm sliːpɪŋ ˈpæsɪndʒəz
Okrádáte mě o čas.
You are wasting my time.
juː ɑː ˈweɪstɪŋ maɪ taɪm