rovnou

directly, right, square(ly)

rovnou uprostřed
right in the middle
raɪt ɪn ðə ˈmɪdl
Jdi rovnou domů.
Go straight home.
gəʊ streɪt həʊm
Rovnou jsem mu to poslal.
I sent it to him straight away.
aɪ sεnt ɪt tə hɪm streɪt əˈweɪ
Proč mi to nemohl říct rovnou?
Why couldn't he tell me straight out?
waɪ ˈkʊdnt hɪ tεl miː streɪt aʊt?
Tak to už to můžeš rovnou zahodit.
You might (just) as well throw it away.
juː maɪt (dʒʌst) əz wεl θrəʊ ɪt əˈweɪ