jejich

their, (samostatné) theirs, (za podstatným jménem) of theirs

Jejich děti nezlobí.
Their children are well behaved.
ðεə ˈtʃɪldrən ɑː wεl bɪˈheɪvd
Ty nejsou jejich.
Those aren't theirs.
ðəʊz ɑːnt ðεəz
To je jejich věc.
It's their (own) business.
ɪts ðεə (əʊn) ˈbɪznɪs
Já na jejich místě bych...
If I were them...
ɪf aɪ wɜː ðεm
ten jejich přítel
that friend of theirs
ðæt frεnd əv ðεəz