poradit

komu co advise, (form.) counsel sb to do sth, komu v čem give sb advice on sth

Potřebuji trochu poradit.
I need a bit of advice.
aɪ niːd ə bɪt əv ədˈvaɪs
Co byste mi poradil?
What would you advise me (to do)?
wɒt wʊd juː ədˈvaɪz miː (tə dʊ)?
Dejte si poradit.
Take my advice.
teɪk maɪ ədˈvaɪs
Nedá si ode mě poradit.
He won't take my advice.
hɪ wəʊnt teɪk maɪ ədˈvaɪs
Kdo ti to poradil?
Who gave you that advice?
huː geɪv juː ðæt ədˈvaɪs?