uvažovat

o čem think about sth, (spekulovat) speculate about/on sth, (zvažovat) consider sth

Uvažuj! (mysli trochu)
Think!, Use your head!
θɪŋk!ˌ juːz jɔː hεd!
Uvažuj o tom.
Think about it.
θɪŋk əˈbaʊt ɪt
Uvažuji o tom, že bych...
I'm considering the possibility of...
aɪm kənˈsɪdərɪŋ ðə ˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ əv
O tom jsem nikdy neuvažoval.
I have never thought of that.
aɪ hæv ˈnεvə θɔːt əv ðæt