zrušit

co cancel, (praktiku ap.) abolish, (odvolat plánované) call off (práv.)

Chtěl bych zrušit rezervaci.
I'd like to cancel a reservation.
aɪd laɪk tə ˈkænsl ə ˌrεzəˈveɪʃən
Schůzka byla zrušena.
The meeting has been cancelled.
ðə ˈmiːtɪŋ hæz bɪn ˈkænsld
Otroctví bylo zrušeno v...
Slavery was abolished in...
sleɪvərɪ wɒz əˈbɒlɪʃt ɪn
(hovor.) Úplně zrušil auto. (rozmlátil)
He totalled his car.
hɪ ˈtəʊtld hɪz kɑː