smysl

sense, (význam též) meaning

být zcela při smyslech
be in full possession of one's senses, be in one's right mind
biː ɪn fʊl pəˈzεʃən əv sεnsɪzˌ biː ɪn raɪt maɪnd
Nebyl zcela při smyslech.
He was out of his mind., He wasn't (quite) all there.
hɪ wɒz aʊt əv hɪz maɪndˌ hɪ ˈwɒznt (kwaɪt) ɔːl ðεə
Nemá (vůbec) smysl pro humor.
He has (absolutely) no sense of humour.
hɪ hæz (ˌæbsəˈluːtlɪ) nəʊ sεns əv ˈhjuːmə
mít smysl (vysvětlení ap.)
make sense
meɪk sεns
To nedává smysl.
It makes no sense., It doesn't make any sense.
ɪt meɪks nəʊ sεnsˌ ɪt ˈdʌznt meɪk ˈεnɪ sεns
Jaký to má smysl? (co z toho?)
What's the point?, What's the use?
wɒts ðə pɔɪnt?ˌ wɒts ðə juːs?
Nemá smysl... (dělat co ap.)
It's no use..., There's no point in..., There's no sense in...
ɪts nəʊ juːsˌ ðεəz nəʊ pɔɪnt ɪnˌ ðεəz nəʊ sεns ɪn
Hádat se nemá smysl.
Arguing is no use.
ˈɑːgjuɪŋ ɪz nəʊ juːs
Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.
It's no use crying over spilt milk.
ɪts nəʊ juːs ˈkraɪɪŋ ˈəʊvə spɪlt mɪlk