horší

než kdo/co worse than sb/sth, (podřadný) inferior, (druhořadý) second rate

Bylo to mnohem horší, než jsem myslel.
It was much worse than I thought.
ɪt wɒz mʌtʃ wɜːs ðæn aɪ θɔːt
Je to čím dál (tím) horší.
It's worse and worse., It's going from bad to worse.
ɪts wɜːs ænd wɜːsˌ ɪts ˈgəʊɪŋ frɒm bæd tə wɜːs
Ona je ještě horší než já!
She's even worse than me!
ʃiːz ˈiːvn wɜːs ðæn miː!
Není to o nic horší než...
It is not any worse than...
ɪt ɪz nɒt ˈεnɪ wɜːs ðæn
Horší to (už) ani nemůže být.
It can't get/be any worse.
ɪt kɑːnt gεt/biː ˈεnɪ wɜːs
změna/obrat k horšímu
change/turn for the worse
tʃeɪndʒ/tɜːn fə ðə wɜːs
nechat si co na horší časy
save sth for a rainy day
seɪv fə ə ˈreɪnɪ deɪ