blízko

near(by), (i vztahem) close

Je to docela blízko.
It's only a short distance away.
ɪts ˈəʊnlɪ ə ʃɔːt ˈdɪstəns əˈweɪ
Je tady někde blízko benzinka?
Is there a gas station nearby?
ɪz ðεə ə gæs ˈsteɪʃən ˈnɪəˌbaɪ?
Jsi blízko. (v tipování ap.)
You are close.
juː ɑː kləʊs
v těsné blízkosti čeho
in close proximity, in the vicinity of sth
ɪn kləʊs prɒkˈsɪmɪtɪˌ ɪn ðə vɪˈsɪnɪtɪ
Mám to odsud blízko.
It's a short way from here.
ɪts ə ʃɔːt weɪ frɒm hɪə
Můžete to blíže určit/popsat?
Can you describe it in more detail?, Can you specify it?
kən juː dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl?ˌ kən juː ˈspεsɪˌfaɪ ɪt?
Musíme se (navzájem) blíže poznat.
We must get to know each other better.
wiː mʌst gεt tə nəʊ iːtʃ ˈʌðə ˈbεtə
blíže neurčené množství
unspecified amount
ʌnˈspεsɪˌfaɪd əˈmaʊnt