prominout

komu co forgive sb sth, (omluvit) excuse, pardon sb/sth

Promiňte! (omluva)
(I'm) sorry!
(aɪm) ˈsɒrɪ!
Promiňte! (upoutání pozornosti)
Excuse me!
ɪkˈskjuːz miː!
No promiň! (dotčeně ap.)
I beg your pardon!
aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn!
Promiň, že jdu pozdě.
I'm sorry I'm late., I'm sorry for being late.
aɪm ˈsɒrɪ aɪm leɪtˌ aɪm ˈsɒrɪ fə ˈbiːɪŋ leɪt
Promiňte, že vás přerušuji...
I am sorry to interrupt you...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə ˌɪntəˈrʌpt juː
Promiňte mi, že to tak říkám, ale...
Pardon me for saying so, but...
ˈpɑːdn miː fə ˈseɪɪŋ səʊˌ bət
Promiňte, jak že se jmenujete?
Sorry, what was your name again?
ˈsɒrɪˌ wɒt wɒz jɔː neɪm əˈgεn?
Můžeš mi to prominout?
Can you forgive me?
kən juː fəˈgɪv miː?
Už jsem ti to prominul.
I have forgiven you.
aɪ hæv fəˈgɪvən juː