především

above all, (nejdřív) first (of all), (hlavně) primarily

bezpečnost především
safety (comes) first
ˈseɪftɪ (kʌmz) fɜːst
Především jde o čas.
It's primarily a question of time.
ɪts ˈpraɪmərəlɪ ə ˈkwεstʃən əv taɪm
Udělal to především proto, aby...
He did it chiefly to...
hɪ dɪd ɪt ˈtʃiːflɪ tə
Především chci říct, že...
First of all, I want to say that...
fɜːst əv ɔːlˌ aɪ wɒnt tə seɪ ðæt
Židle musí být především pohodlná.
Above all, a chair must be comfortable.
əˈbʌv ɔːlˌ ə tʃεə mʌst biː ˈkʌmfətəbl