černý

black

Chodí v černém.
She wears black.
ʃɪ wεəz blæk
Ona je černou ovcí rodiny.
She is the black sheep of the family.
ʃɪ ɪz ðə blæk ʃiːp əv ðə ˈfæmɪlɪ
Koupil jsem vstupenky na černém trhu.
I bought tickets on the black market.
aɪ bɔːt ˈtɪkɪts ɒn ðə blæk ˈmɑːkɪt
Vidíš to moc černě.
You look on the dark side of things.
juː lʊk ɒn ðə dɑːk saɪd əv θɪŋz
(Venku) je (úplně) černo. (o obloze)
The sky is all dark.
ðə skaɪ ɪz ɔːl dɑːk
černý pasažér
fare dodger
fεə ˈdɒdʒə
jet na černo
dodge the fare
dɒdʒ ðə fεə
černé na bílém
in black and white
ɪn blæk ænd waɪt