stát se

1(jiným) become

Stala se herečkou.
She became an actress.
ʃɪ bɪˈkeɪm ən ˈæktrɪs
Stal jsem se obětí...
I became a victim of..., I fell victim to...
aɪ bɪˈkeɪm ə ˈvɪktɪm əvˌ aɪ fεl ˈvɪktɪm tə
Stalo se zvykem, že...
It has become a custom that...
ɪt hæz bɪˈkʌm ə ˈkʌstəm ðæt
Tento sport se stává stále oblíbenějším.
This sport is becoming increasingly popular.
ðɪs spɔːt ɪz bɪˈkʌmɪŋ ɪnˈkriːsɪŋlɪ ˈpɒpjʊlə

2(přihodit se) happen, come about/to pass

Co se stalo?
What (has) happened?
wɒt (hæz) ˈhæpnd?
Stalo se něco?
Is something wrong?
ɪz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ?
Stala se nehoda.
There's been an accident.
ðεəz bɪn ən ˈæksɪdənt
Jak se to stalo?
How did it happen?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?
Co se ti stalo?
What happened to you?
wɒt ˈhæpnd tə juː?
Nestalo se ti nic?
Are you all right?
ɑː juː ɔːl raɪt?
Co se stalo s tou televizí?
What is wrong with the TV?
wɒt ɪz rɒŋ wɪθ ðə ˌtiːˈviː?
Rádo se stalo. (po poděkování)
My pleasure., You are welcome., Not at all., No problem.
maɪ ˈplεʒəˌ juː ɑː ˈwεlkəmˌ nɒt æt ɔːlˌ nəʊ ˈprɒbləm
se stalo. (už je uděláno)
It's been done.
ɪts bɪn dʌn
se stalo. (bohužel)
The damage is done.
ðə ˈdæmɪdʒ ɪz dʌn
Jako by se stalo. (na žádost ap.)
No sooner said than done.
nəʊ ˈsuːnə sεd ðæn dʌn
Nic se nestalo. (reakce na omluvu)
Never mind., It's okay., No harm done/no foul.
ˈnεvə maɪndˌ ɪts ˌəʊˈkeɪˌ nəʊ hɑːm dʌn/nəʊ faʊl
(iron.) Nic by se ti nestalo, kdybys...
It wouldn't hurt you if you...
ɪt ˈwʊdnt hɜːt juː ɪf juː
Ať se stane cokoliv.
Come what may., Whatever happens.
kʌm wɒt meɪˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz
Už se to nikdy nestane.
It won't happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεn
To se stává.
It happens., Things like this happen.
ɪt ˈhæpnzˌ θɪŋz laɪk ðɪs ˈhæpn